Empreses vinculades

Brownie Real Estate SL: Daniel Esteve és l’administrador únic d’aquesta immobiliària des del setembre de 2017. Aquesta empresa es troba al carrer Balmes Num.200 p.3 pta.5 (Barcelona).

Conciencia y Respeto 1970 SL: Aquesta empresa es dedica a fer serveis auxiliars a la propietat, a l’explotació immobiliària i a l’administració i gestió de finques. El seu administrador únic va ser Fernando Jacobo Lasaosa Huch fins a l’agost de 2017, quan va ser substituit per Daniel Esteve. El seu domicili també es troba al carrer Balmes num.200 p.3 pta.5 (Barcelona).

Les marques comercials que utilitza aquesta empresa són: Desokupa, Desocupa, Desokkupa i Desblokea.

Coexistance & Respect SL: Aquesta empresa es dedica a la construcció, instalacions, manteniment i altres activitats immobiliàries. Al seus càrrecs directius hi consten tant Daniel Esteve com Fernando Jacobo Lasaosa Huch des del 2014. Aquesta empresa es troba al carrer Ecuador num. 21, sòtan (Barcelona).

Newton Innova SL: Daniel Esteve és l’administrador únic d’aquesta empresa creada per Raul Pons Serraclara al 2010. Es dedica a l’explotació d’establiments (com discoteques) i espectacles públics. El seu domicili es troba a Travessera De Les Corts num. 352 (Barcelona).

La Isla Fifhting Championship SL: Daniel Esteve és l’administrador únic d’aquesta empresa des de la seva creació al 2014. Es dedica a l’organització i promoció d’espectacles d’esports de combat i té el seu domicili al carrer Provença num.154, p.5 pta.4 (Barcelona).

Entendimiento Sumisión Anastrofe SL: Jacobo Fernando Lasaosa Huch és l’administrador únic d’aquesta empresa creada al març de 2017 que es dedica a la construcció, promoció, administració i explotació de béns immobles (principalment edificis residencials). El seu domicili també es troba al al carrer Ecuador num. 21, sòtan (Barcelona).